Nieuws

Nieuw platform "Soils Revealed" voor modelleren met koolstof in bodems

Gepubliceerd op
4 december 2020

De bodem op aarde beschikt over een groot vermogen tot koolstofopslag. Dit kan bijdragen aan "natuurlijke oplossingen" om klimaatverandering mee binnen de perken te houden. De vraag is wel, waar dan precies het grootste potentieel te verwachten is en ook wat de bijdrage van deze bodems aan koolstofopslag over de afgelopen 20 jaar is geweest. Onlangs startte het nieuwe, interactieve mondiale bodemplatform genaamd Soils Revealed, oftewel Bodems in Beeld, dat het makkelijker maakt om deze en andere belangrijke vragen te beantwoorden.

De bodem wordt niet altijd op een klimaat-slimme manier behandeld, hoewel het één van de grootste koolstofvoorraden op de wereld bevat. Meer organische koolstof nog, dan er in de plantengroei zit. Het komt vaak voor dat bodems die eigenlijk koolstof zouden kunnen vastleggen, dit juist uitstoten. En dat leidt tot vorming van koolstofdioxide in de atmosfeer dat leidt tot klimaatverandering.

Samen met de projectpartners The Nature Conservancy, Cornell University, en Woodwell Climate Research Center, heeft ISRIC – Wereld Bodem Informatie nu een nieuw platform gelanceerd: Soils Revealed. Dit dient ter verduidelijking van het potentieel van bodems om meer koolstof vast te houden.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Soils Revealed is een interactieve kaart, waarmee zowel beleidsmakers, NGO’s, onderzoekers als landeigenaren zich een voorstelling kunnen maken van het verlies aan koolstof uit onze bodem. Het biedt ook visualisaties van de kracht van het potentieel om deze trend om te keren. Dit platform maakt inzichtelijk waar bodems meer koolstof zouden kunnen vastleggen. Hiermee hebben gebruikers een visueel hulpmiddel bij het nemen van hun maatregelen.

"Het Soils Revealed platform biedt beleidsmakers meer inzicht in het enorme verlies aan koolstof uit onze bodems sinds het ontstaan van de landbouw,”  zegt Directeur van ISRIC – Wereld Bodem Informatie Rik van den Bosch. “En eigenlijk nog belangrijker, het platform laat zien waar zich het grootste potentieel bevindt om daar alsnog koolstof in de bodem vast te leggen en zodoende de impact van klimaatverandering te verminderen.”

Snapshot van SoilsRevealed.org
Snapshot van SoilsRevealed.org

In tegenstelling tot andere platforms die met bodemkaarten werken, geeft Soils Revealed niet zomaar een statische meting van de hoeveelheid organische koolstof in een bepaald stuk grond. Soils Revealed laat ook zien, hoe de voorraad koolstof in bodems gedurende de tijd is veranderd. Daarbij biedt het de gebruiker de kans om bepaalde mogelijkheden in te vullen zoals het herstel van het ecosysteem of om organische landbouw toe te gaan passen. Vervolgens is te bekijken wat daar het effect dan is op het vastleggen van koolstof. “Ik ben er vooral heel erg mee ingenomen, dat gebruikers van Soils Revealed de resultaten van complexe koolstof modellering en diagrammen kunnen combineren op een intuïtieve en heel krachtige manier”, zegt senior onderzoeker Gerard Heuvelink van ISRIC – Wereld Bodem Informatie.

Om de mogelijkheden van bodems om koolstof vast te leggen, bezoek de website van SoilsRevealed.