Nieuws

Online Kick-off ‘Transitie naar een Duurzaam voedselsysteem’

article_published_on_label
23 maart 2021

Op 13 april is het zover. Van 13.00 tot 14.00 is de online kick-off van het multidisciplinaire onderzoeksprogramma ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem.’

Onder de vlag van de Nationale Wetenschapsagenda start een breed consortium van dertig wetenschappers uit het WO en HBO samen met een groot aantal bedrijven, Ngo’s en innovatieve netwerken met dit driejarige programma. Wageningen University & Research is ruim vertegenwoordigd in dit programma.

Tijdens de kick-off zullen zowel de (demissionaire) minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) als de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aangeven wat de rol en toegevoegde waarde is van dit programma in deze omvangrijke transitie. Daarnaast zal Prof. Olivier De Schutter, co-chair International Panel of Experts on Sustainable Food Systems spreken. En je kunt kennismaken met experts uit de wetenschap en praktijk die zich de komende jaren zullen inzetten voor de transitie naar een duurzaam voedselsysteem

Transdisciplinair onderzoeksproject

WUR-bestuurskundige Jeroen Candel, die betrokken is bij het project: “De toekomst van het Nederlandse voedselsysteem is één van de grote thema’s in de huidige kabinetsformatie. Er bestaan grote vragen over hoe overheden en andere partijen het voedselsysteem op effectieve en legitieme wijze kunnen bijsturen. De start van dit grote, trans disciplinaire onderzoeksproject, waarin we op zoek gaan naar versnellingsmogelijkheden voor de transitie van het Nederlands voedselsysteem naar duurzamere uitkomsten, kan daarom niet beter gelegen komen.” 

De toekomst van het Nederlandse voedselsysteem is één van de grote thema’s in de huidige kabinetsformatie.
WUR-bestuurskundige Jeroen Candel

Wat zijn de problemen van ons voedselsysteem?

Wereldwijd hebben 820 miljoen mensen te weinig toegang tot voldoende calorieën. Nog eens 2 miljard mensen krijgen niet genoeg nutriënten binnen. De toegang tot voedsel en voedselzekerheid lijdt onder de Covid crisis. Tegelijk lijden ruim 2 miljard mensen aan overgewicht gerelateerde ziekten, zoals diabetes en kanker. Ook wordt er te veel eten weggegooid, jaarlijks verdwijnt een derde van al het geproduceerde voedsel in de prullenbak.

Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit

Tegelijkertijd dragen voedselsystemen bij aan klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en niet duurzaam watergebruik. WUR-Omgevingswetenschapper David Kleijn: ‘Biodiversiteit staat aan de basis van alles wat groeit en bloeit maar het huidige voedselsysteem bestrijdt biodiversiteit vooral. We moeten toe naar een systeem dat zoveel mogelijk gebruik maakt van biodiversiteit. Dat is op termijn beter voor mens en natuur. Daarbij is belangrijk dat de kosten van de overgang naar dat nieuwe systeem niet worden afgewenteld op de boer. Dat moeten wij als maatschappij faciliteren.’

We moeten toe naar een systeem dat zoveel mogelijk gebruik maakt van biodiversiteit. Dat is op termijn beter voor mens en natuur.
WUR-bestuurskundige Jeroen Candel

Vraagtekens bij sociale rechtvaardigheid

Bovendien kunnen er vraagtekens worden geplaatst bij de sociale rechtvaardigheid van het huidige voedselsysteem. Lonen zijn vaak laag of er is sprake van uitbuiting van seizoenarbeiders, illegale migranten of kinderen. Daarbij zijn veel voedselketens gericht op veel produceren en een lage prijs, wat boeren weinig speelruimte biedt.

Het is daarom niet voldoende om het huidige voedselsysteem te verduurzamen. Deze complexe mix maakt het nodig het voedselsysteem fundamenteel te herzien. Het project richt zich op het Nederlandse voedselsysteem maar heeft daarbij aandacht voor internationale dimensies.

Je kunt je hier aanmelden voor de kick-off op 13 april.