Nieuws

Op zoek naar bewijs voor kansrijke regeneratieve voedselsystemen in Oost-Afrika

article_published_on_label
14 december 2020

Hoe zorg je ervoor dat Oost-Afrikaanse boeren meer opbrengst halen van hun land, terwijl de natuur er tegelijkertijd beter van wordt? En kunnen deze nieuwe voedselsystemen ook bijdragen aan het verbeteren van ongelijkheid, armoede en jeugdwerkloosheid? Die vragen liggen aan de basis van een driejarige samenwerking tussen Wageningen University & Research (WUR) en IKEA Foundation in het project ‘Food Futures East Africa’. In totaal heeft de IKEA Foundation bijna 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het project.

IKEA Foundation daagt onderzoekers van WUR uit om deze vragen samen met Oost-Afrikaanse partners  te beantwoorden via wetenschap en praktijk. Het zijn vragen die andere donoren, investeerders, bedrijven en overheden zich ook stellen wanneer ze investeren in betere voedselsystemen en meer voedselzekerheid in Oost-Afrika. De complexiteit van de vragen vraagt om een multidisciplinaire aanpak en daarom zijn alle vijf onderzoeksgroepen van WUR betrokken bij dit project.

Toekomstvisie

Het project bouwt voort op de vele praktijkervaringen met regeneratieve en inclusieve voedselsystemen in Kenia, Oeganda en Ethiopië. Onze Oost-Afrikaanse partners initiëren living labs waarin zij belanghebbenden samenbrengen om een gezamenlijke toekomstvisie op die meest duurzame voedselsystemen te ontwikkelen. Centraal daarbij staan de gangbare praktijken en de regionale kansen, gevoed door de wetenschappelijke inzichten en kansrijke innovaties.

De living labs en toekomstvisies mobiliseren de Oost-Afrikaanse innovatiekracht van boeren, ondernemers, verkopers, handelaren en consumenten en de onderlinge uitwisseling zal opschaling van de duurzame innovaties mogelijk maken.

De uitkomsten van dit project, wat ook bekend staat als REFOOTURE, zullen ook gedeeld worden met het internationale netwerk. De bedoeling daarvan is om internationale programma’s en investeerders te inspireren om de living labs nog jarenlang verder te ondersteunen bij het realiseren van hun doelen.