Nieuws

Paprika daglichtloos telen, wat zijn de mogelijkheden?

article_published_on_label
22 maart 2022

Binnen het project Fieldlab Vertical Farming wordt kennis vergaard over de toepassingen van daglicht loos telen (zoals Vertical Farming). Na het telen van tomaat in de Vertical Farm faciliteit van Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw in Bleiswijk afgelopen jaar, hebben we er nu voor gekozen om paprika te gaan telen in de hogedraadcellen.

Het doel van deze proef is om de mogelijkheden en uitdagingen van het telen van paprika in daglicht loze cellen in kaart te brengen. De gekozen rassen zijn een mix van blokpaprika’s en zoete puntpaprika’s. We screenen deze rassen op hun geschiktheid om geteeld te worden in onze daglichtloze hogedraadcellen. Gebaseerd op de resultaten van de best presterende rassen uit deze proef zullen we een teeltprotocol ontwikkelen voor het telen van paprikarassen in onze vertical farm.

Er is kennis beschikbaar over het telen van paprika in kassen met toevoeging van LED belichting. Onderzoekers van Delphy werken al jaren aan deze belichte teeltproeven van paprika. Deze proeven zijn voor ons het uitgangspunt voor de teelt en belichting strategie in het huidige experiment. Omdat Delphy ook een partner is in het project Fieldlab Vertical Farming zijn zij via de voorlichter nauw betrokken bij de proef en beslissen mee over klimaat instellingen en gewas management.

Micro en macro klimaat

In totaal staan er 11 rassen in de proef, waarvan 1 ras in beide cellen staat om de gelijkheid tussen de cellen te toetsen. De groei en ontwikkeling van de rassen wordt nauwlettend gemonitord en zo ook het klimaat in de cellen. Een grote les die we geleerd hebben is dat zowel het macro klimaat als het microklimaat in de gaten gehouden moet worden bij de sturing van het klimaat.

20220315_092235.jpg

Het micro klimaat kan behoorlijk anders zijn dan het ingestelde macro klimaat welke kan resulteren in een hoge RV om de planten heen. We hebben krullende bladeren en niet zettende vruchten gezien wat mogelijk is veroorzaakt door de hoge RV. Het verlagen van de RV in het macroklimaat heeft meteen een positief effect gehad op het blad krullen en vrucht zetting. Op dit moment hebben we nog geen goede continuïteit in de vruchtzetting wat mogelijk komt door een te hoge etmaal temperatuur.

In voorgaande experimenten hebben we geleerd dat het gebrek aan instraling kan worden opgevangen door hogeren temperaturen aan te houden. Het lijkt erop dat de paprika nog anders reageert in deze omgeving.

Eind april rijpe paprika's

Deze proef loopt tot eind april. Naar verwachting oogsten we dan de eerste volgroeide en rijpe paprika’s. De resultaten van deze proef zullen we gebruiken als referentie/ start punt/ basis voor toekomstig onderzoek.