Nieuws

Studenten, universiteiten, UMCU en ministeries gaan samen de challenge Food for Health and Safety aan

Gepubliceerd op
3 oktober 2019

Een robot die soep kookt, eten dat uit een 3D-printer rolt en een rijdende moestuin voor verse groenten. Het zouden zomaar ideeën kunnen zijn die studenten uit Eindhoven, Utrecht en Wageningen bedenken als nieuw voedselconcept voor militairen op een missie.

Soldaten die zijn uitgezonden, krijgen maaltijden geserveerd uit de verouderde mobiele satellietkeuken. Het ministerie van Defensie klopt nu bij studenten aan met de vraag hoe ze hun militairen een goede, voedzame en smakelijke maaltijd voor kunnen schotelen. “Wij zeggen: Help ons een nieuw concept te ontwikkelen. Kom met verrassende nieuwe ideeën”, zo stelt generaal Frits van Dooren van Defensie.

Militairen te hulp schieten

De studenten van de drie universiteiten gaan begin 2020 de challenge Food for Health and Safety aan om militairen te hulp te schieten. Zij buigen zich in interdisciplinaire teams over vragen als: Hoe zorg je ervoor dat soldaten voedzame maaltijden met voldoende calorieën eten? Hoe vervoer je voedsel naar de basis waar de militairen gelegerd zijn? Hoe presenteer je de maaltijd? Logistiek, duurzaamheid, design, beleving en gezondheid. Het zijn allemaal aspecten die terugkomen in dit vraagstuk. Met de kick-off van de challenge op woensdagochtend 25 september 2019 zetten het ministerie van Defensie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de Universiteit Utrecht (UU), de Eindhoven University of Technology (TU/e), Wageningen University & Research (WUR) en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) een belangrijke stap in een unieke samenwerking.

KromhoutKazerne_079_HighRes.jpg

Ieder zijn eigen expertise

De vier partners brengen allemaal hun kennis en expertise in vanuit een bijzonder rijk palet aan disciplines met focus op energie, voeding, gezondheid en de circulaire samenleving. “Dat brengt alle aspecten bij elkaar die je nodig hebt in dit dossier. Ik geloof echt dat we elkaar kunnen versterken qua kennis”, vertelt Van Dooren enthousiast. Hij is commandant van het Opleidings- en Trainingscommando van de Koninklijke Landmacht, verantwoordelijk voor alle opleidingen, een stukje trainingsondersteuning en een stuk kennisproductie binnen de landmacht en voor een deel ook binnen Defensie. “Vanuit het Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek kwam de vraag voor vervanging van de mobiele keuken.” Een logische stap zou zijn om met de producent van de oude keuken om tafel te gaan zitten. Defensie gooide het roer om. “Wij zeiden tegen elkaar: Laten we samen met nieuwe partijen kijken of je vanuit andere invalshoeken een innovatief voedingsconcept kunt realiseren. Dat is redelijk breed als je naar alle aspecten kijkt, maar daarom voor ons alleen maar waardevoller. Wij zijn heel blij dat we dit pad samen opgaan. Ik word er vrolijk van”, zegt de generaal met een brede glimlach.

Kom met verrassende nieuwe ideeën
Generaal Frits van Dooren, ministerie van Defensie

Een challenge voor iedereen

“Omdat ik me met de alliantie Eindhoven, Wageningen en Utrecht bezighoud, leek me de vraag van het ministerie van Defensie een perfecte opdracht voor studenten van onze drie universiteiten”, aldus Jan Haarhuis. Hij is binnen de UU verantwoordelijk voor het onderwijs innovatieprogramma Educatie-it. “De UU is sterk in onderwijs én onderzoek naar onderwijs. Dit complexe vraagstuk uit de praktijk wordt challenge based benaderd”, vervolgt Haarhuis, “De kracht van de alliantie zit in het samenbrengen van staf en studenten die gebruikmaken van hun theoretische (inquiry based - UU) én een oplossingsgerichte (design based – TU/e) grondhouding. Dit is kenmerkend voor respectievelijk brede academische en specifieke technische instellingen, inclusief de bijzondere expertise in agrotechnologie en voedingswetenschappen (WUR).”

“Studenten gaan met een concrete vraag aan de slag. Dat vinden ze uitdagend en het werkt motiverend. Ze stoppen er vaak meer tijd in, omdat het hen bezig blijft houden. Ze willen een oplossing vinden voor de vraag die er ligt. We verwachten dat deze onderwijsvorm de kwaliteit van het onderwijs versterkt. Dat zullen we ook zeker onderzoeken.”

Bart Koppelmans volgt zijn master Innovation Management aan de TU/e en was 25 september bij de kick-off van de challenge Food for Health and Safety. Bart is betrokken bij het challenge based onderwijs in Eindhoven als begeleider en coach. “Voor mij is challenge based onderwijs een leukere manier om meer en breder te leren. Het zorgt ervoor dat studenten zichzelf op nieuwe gebieden kunnen ontwikkelen en leren hoe de echte wereld in elkaar zit. Door hen vroeg te betrekken bij dit soort challenges, werpen studenten een frisse blik op belangrijke maatschappelijke problemen.”

Deze samenwerking tussen de verschillende partijen is niet alleen voor studenten een uitdaging. “Ook voor ons wordt dit een challenge”, aldus Haarhuis, “We pakken dit op vanuit de drie universiteiten en het UMCU en we werken samen met twee ministeries. Dat vraagt om gedegen samenwerking.” Naast het opleveren van waardevolle en innovatieve concepten biedt deze challenge daarom ook een goede casus voor de alliantie tussen de TU/e, WUR, UU en het UMCU.

Studenten vinden challenge based onderwijs uitdagend en het werkt motiverend
Jan Haarhuis, Universiteit Utrecht

Partijen bij elkaar brengen

Ineke Lemmen van het ministerie van EZK: “Vanuit het programma ‘Verzilver Je Talent’ heb ik iedereen bij elkaar gebracht.” Lemmen is programmamanager talentenprogramma Verzilver Je Talent. “De slogan van Verzilver Je Talent is: Meer studenten aan de slag met innovaties. Dit programma brengt studenten, docenten en ondernemers bij elkaar. De teams met studenten zijn interdisciplinair samengesteld. Ze experimenteren al samenwerkend om tot oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken.” Lemmen benadrukt dat het concept dat de studenten bedenken, moet voldoen aan duurzaam, sociaal en innovatief. “En het moet op de markt inkoopbaar zijn. Met andere woorden: het mkb moet kunnen leveren wat Defensie vraagt. Aan de deelnemers van deze challenge wil ik dit graag meegeven: Blijf samenwerken, ontwikkel je hierin, werk samen met andere disciplines in het zogenaamde cross-overleren. Blijf elkaar met een open mind bevragen en zorg dat dit innovatief concept inspirerend is en kansrijk voor de samenwerking met andere ministeries van Defensie wereldwijd en in het bijzonder in Europa.”