EngD toelating en aanmelding

Heb je een afgeronde masteropleiding en belangstelling voor technologisch ontwerpen? Wil je je opleiding voortzetten en tegelijkertijd betaald krijgen? Dan is de EngD-opleiding 'Design for AgriFood and Ecological Systems' iets voor jou!

Je kunt je aanmelden als je al bij een bedrijf of organisatie werkzaam bent en een Engineering Doctorate (EngD) wilt behalen. Met de juiste achtergrond en vooropleiding kun je gemakkelijk aan deze opleiding deelnemen. Studenten kunnen pas van start als er een project en subsidie beschikbaar is.

Je moet vóór toelating voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. Masterdiploma

Studenten komen voor toelating in aanmerking als zij in het bezit zijn van een mastergraad volgens de NUFFIC-criteria en gerelateerd aan de EngD-opleiding, of een afgeronde masteropleiding en werkervaring in een relevant domein. Geaccrediteerde masters van Nederlandse onderwijsinstellingen worden automatisch geaccepteerd.

2. Taalvaardigheid Engels

Het EngD-programma vereist een bepaalde taalvaardigheid in het Engels, omdat de opleiding in deze taal gegeven wordt. Kandidaten moeten een internationaal erkend bewijs voor kennis van het Engels overleggen (niet ouder dan 24 maanden). De basiseisen zijn een TOEFL-internetscore van 90, met een minimale score van 20 voor het mondelinge deel, een IELTS-score van 6,5 met tenminste een 6 voor het mondelinge deel, minimaal niveau C op de Cambridge Certification of Advanced English (CAE) of een Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Uitgezonderd zijn kandidaten van wie Engels de moedertaal is en zij die een masterdiploma hebben van een opleiding met de voertaal Engels.

3. Bewijs van financiering

Kandidaten kunnen pas starten met een EngD-programma als de financiering daarvan rond is. Dat betekent financiering van het onderzoek, collegegeld, leefgeld, en benchfees. Dit bedrag dekt de kosten van onderzoek, faciliteiten, toegang tot de bibliotheek en een account van Wageningen University & Research.


Aanmeldprocedure

Aanmelden voor het Engineering Doctorate-programma kan als volgt:

1. Solliciteer op een betaalde functie

Wanneer een betaalde functie als Engineering Doctorate trainee beschikbaar komt, wordt deze aangeboden op de vacaturepagina.

2. Open sollicitatie waarbij aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Je bent in dienst van een bedrijf dat bereid is het EngD-programma financieel te ondersteunen, of
  • Je doet het EngD-programma op eigen kosten in samenwerking met een bedrijf dat bereid is als gastorganisatie het EngD-programma te ondersteunen.

Kandidaten kunnen gedurende het gehele jaar solliciteren. Toelating wordt beoordeeld door het Engineering Doctorate comité.

Aanmelden kan door alle benodigde documentatie op te sturen naar engd@wur.nl.