Reissubsidie en tegemoetkoming vaccinatiekosten

Onder bepaalde voorwaarden verleent het College van Bestuur aan studenten van Wageningen University een tegemoetkoming in de kosten voor vaccinatie (inclusief profylaxe) en/of reiskosten die gemaakt worden vanwege stage of thesis in het buitenland. Dit is het geval indien in de leerdoelen van de opleiding is opgenomen dat de student in het kader van zijn opleiding de hele stage of thesis verplicht in het buitenland moet uitvoeren.

Regeling subsidie vaccinatie- en reiskosten stage/thesis Wageningen University

De algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de kosten van vaccinatie/profylaxe en/of reiskosten zijn:

1. De betrokkene staat ingeschreven als ‘student’ voor een of meer van de opleidingen van Wageningen University:

- (vrije*) bachelor International Land and Water Management (BIL)

- (vrije*) master Development and Rural Innovation (MDR)

- (vrije*) master International Development Studies (MID)

- (vrije*) master International Land and Water Management (MIL)

2. De stage of thesis is een verplicht onderdeel van de opleiding en is, inclusief de bestemming, goedgekeurd door de WU begeleider van de stage of thesis. 

3. Zowel vergoeding van de kosten van vaccinatie/ profylaxe als vergoeding van reiskosten t.b.v. stage of thesis worden binnen de opleiding slechts éénmaal aan een student verstrekt.

4. Bij de beoordeling van de aanvraag en de vaststelling van de hoogte van de eventueel toe te kennen tegemoetkoming gelden de voorwaarden uit de regeling die van kracht is op de eerste dag van de stage of de thesis (zie ook IV en VI).  De specifieke aanvullende voorwaarden voor een tegemoetkoming in de kosten van vaccinatie/profylaxe dan wel de reiskosten staan vermeld onder II respectievelijk III.

De gehele regeling subsidie vaccinatie- en reiskosten stage/thesis kan je hier vinden: Regeling Subsidie vaccinatie en reiskosten.

Het aanvraagformulier kan je vinden op de pagina: Formulieren Student Service Centre.