Oorzaken van stress bij studenten

Stress kan door veel factoren veroorzaakt worden, ook bij studenten. Op deze pagina lees je over de meest voorkomende oorzaken van stress bij studenten.

Prestatiedruk

Prestatiedruk is een veelvoorkomend gevoel bij studenten. Het is dus niet gek als jij er ook last van hebt. Soms komt het doordat je jezelf probeert te meten met anderen of omdat je het gevoel hebt dat je jezelf moet onderscheiden van anderen. Kenmerkend zijn "ik moet" gedachten. Naast de prestatiedruk tijdens je studie is er ook druk om sociale contacten te onderhouden, een jaar in het bestuur van een studenten- of studievereniging te gaan, te werken, vrijwilligerswerk te doen, mooie vakanties of reizen te plannen en in het buitenland te studeren. Het kan altijd mooier, groter of beter. Maar wanneer is het voldoende?

Lees er meer over in de columns #fuckmoeten #fuckperfect.

Sociale media

Sociale media gebruik is gelinkt aan de ervaren prestatiedruk. Dat is omdat iedereen er op sociale media succesvol, gelukkig en mooi uit ziet. Het is niet gek als je het gevoel hebt niet aan de gewenste standaard te voldoen, daaraan voldoet niemand! Op sociale media wordt een imago opgebouwd en niet een authentieke identiteit. Daarnaast zijn sociale media apps zo ontwikkeld dat je continue op de hoogte wilt zijn waardoor het wegleggen van de telefoon lastig is. Heb jij ook FOMO?

Lees meer over FOMO en JOMO.

Schaamte voor stress

Je bent niet de enige die zich schaamt voor stressklachten. De meeste studenten zoeken pas hulp als de klachten al ernstig zijn. Wanneer men al over stress durft te spreken, dan haast men zich daarbij te zeggen dat het nu weer beter gaat. Ookal blijkt uit de verhalen soms dat er nog steeds stressklachten aanwezig zijn. Let op: een zekere mate van stress is gezond. Sta jij jezelf toe om soms ongelukkig te zijn?

Lees er meer over in het artikel 'Alles altijd leuk vinden, lijkt me een vergissing'.

Ervaren druk vanuit ouders

Meerdere studenten geven aan dat zij druk ervaren om hun ouders trots te maken. Een theorie gaat dat ouders hun kinderen teveel zouden willen beschermen tegen mislukkingen. Doordat ouders mislukkingen voor hun kinderen uit de weg ruimen of als het ware “de baan voor hun voeten schoonvegen” (vandaar ookwel de term curling ouders), leren kinderen niet met moeilijkheden of mislukkingen om te gaan. Mislukkingen zijn echter onvermijdelijk. Sterker nog, deze zijn onderdeel van een gezond leerproces! Als je nooit geleerd hebt om met mislukkingen om te gaan, schiet je sneller in de stress bij kleine aangelegenheden omdat je geen kans hebt gekregen om goede coping strategieën te ontwikkelen. Heb jij leren falen of behoor jij tot de pampergeneratie?

Lees meer over de pampergeneratie in het artikel 'De pampergeneratie: verwend, gekoesterd en daardoor dóódongelukkig'.

Beurzen en cultuurverschillen

Als internationale student, en soms ook als Nederlandse student, is de verandering van woonplaats en/of land, samen met het wennen aan een nieuwe cultuur, het opdoen van nieuwe sociale contacten en een compleet ander onderwijssysteem een behoorlijke omschakeling. Daarbij kan de druk van je ouders en andere familie- of dorpsgenoten mee spelen, omdat zij financieel in sommige gevallen hebben bijgedragen aan je studie. Na het verkrijgen van een beurs is de druk om nominaal te lopen enorm omdat uitloop niet altijd wordt betaald door de beursverstrekker.

Daarnaast is er nog de druk dat wanneer niet genoeg studiepunten worden gehaald, de verblijfsvergunning wordt ingetrokken. Daarbij is het als je internationale student bent niet altijd gebruikelijk zijn om met stress en mentale klachten aan de bel te trekken, maar weet dat professionele hulp ook voor jou beschikbaar is. Weet jij hoe je hiermee om kan gaan? En durf jij aan de bel te trekken als dat nodig is?

Leenstelsel

De invoering van het leenstel zorgt in veel gevallen voor stress bij studenten om zo snel mogelijk klaar te zijn met studeren. Elk jaar dat jij langer over de studie doet, verhoogt je studieschuld. Daarnaast kan het zijn dat je niet – of zo min mogelijk - wilt lenen omdat je bang bent voor de latere consequenties van je studieschuld, bijvoorbeeld bij het kopen van een huis. Weet jij wat de consequenties zijn?

Lees er meer over in het artikel 'Is het sociaal leenstelsel voor studenten echt asociaal?'.

Bindend studieadvies

Ondanks dat de BSA norm aan de WUR relatief laag ligt ervaar je misschien stress van het moeten voldoen aan de BSA, naast alle andere stressoren in hun eerste jaar, zoals het wennen aan het op kamers gaan, sociale contacten op doen, of het wennen aan een nieuwe stad, etc.

Weet jij wat de eisen zijn en hoe dit vanaf 2020 verandert?

Andere oorzaken

Bij studenten veroorzaakt het niet kunnen vinden van de juiste hulp weleens stress. Daarnaast worden moeilijke vakken in dezelfde periode gegeven waardoor je ineens veel meer moet doen voor je studie dan in de andere periodes. De korte periodes 3 en 4 worden als intensief ervaren, er is veel groepswerk wat als stressvol wordt ervaren. De thesis horen we ook vaak terug als bron van stress. Wat geeft jou stress?