Project

Responsible data practices for Digital Twin development in agriculture and life sciences

Het project analyseert DT door de lens van de vaardigheidsbenadering om te bepalen hoe de outputgegevens het gedrag van individuen beïnvloeden en wat het effect is op hoe het ons welzijn beïnvloedt. Deze bevindingen zullen DT-ontwikkelaars inzicht bieden in de effecten van de gegevens die door deze technologieën worden geleverd op eindgebruikers, waardoor ze meer inzicht krijgen in de gegevens die in DT worden ingevoerd om deze outputs te ontvangen, evenals de effecten van de outputs zelf.

Ons project heeft tot doel de problemen veroorzaakt door DT-gegevens te vergelijken met de voorgestelde voordelen (bijv. Individuele empowerment) om te evalueren of de afwegingen gerechtvaardigd zijn, en zo niet, wat de alternatieven zijn. De gegevens die worden opgehaald, gebruikt en verstrekt in DT-FP-1 zullen worden geanalyseerd door middel van de capaciteitenbenadering om te beantwoorden of dit zal leiden tot grotere empowerment van individuen en welke impact dit zal hebben op de samenleving. Als er negatieve aspecten zijn aan het advies dat wordt gegeven door DT, die de capaciteiten van individuen op het gebied van welzijn schaden, zullen deze bevindingen over de effecten van hun technologieën worden verspreid onder DT-ontwikkelaars.

Vragen

  • Welke invloed hebben DT-gegevens op de verantwoordelijkheid van individuen ten aanzien van hun gezondheid en welzijn?
  • Welke invloed hebben DT-gegevens op het niveau van empowerment van individuen en zijn de afwegingen ethisch verantwoord?
  • Hoe kunnen DT-ontwikkelaars de gegevens die in DT worden ingevoerd beter beheren en er tegelijkertijd voor zorgen dat de uitvoergegevens de capaciteiten van individuen niet schaden?

Publicaties