Project

Valorisatie van het afvalwater van palmoliefabrieken tot waterstof en biogas

Het doel van dit project is de uitstoot van broeikasgassen bij de palmolieproductie te verminderen en bij te dragen aan een duurzamere palmolieproductie in Maleisië.

In het project werken specialisten samen om de productie van waterstof en methaan uit afvalwater van palmoliefabrieken te evalueren en te ontwerpen. Het beoogde proces zal een einde maken aan de lekkage van broeikasgassen, nl. CO2 en CH4, uit de huidige open bassins naar de atmosfeer. Bovendien is de productie van waterstof een sterke innovatie, die extra inkomsten zal opleveren voor de palmoliefabriek. Waterstof is namelijk een waardevolle chemische stof met vele toepassingen in de chemische industrie, elektronica, voedselverwerking en de mobiele en stationaire energiesector als brandstof voor brandstofcellen.

Er is steeds meer belangstelling voor waterstof vanwege het hoge rendement van elektriciteitsproductie uit waterstof in combinatie met een brandstofcel. Daarbij kunnen waarden van 70 procent worden bereikt, en zelfs nog hoger wanneer de in de brandstofcel geproduceerde warmte kan worden benut. Brandstofcellen zijn uitermate geschikt als elektriciteitscentrales voor gebruik in afgelegen gebieden, want ze kunnen stand-alone worden toegepast en vergen weinig onderhoud, omdat er geen bewegende onderdelen zijn. Als zodanig zou de productie van waterstof bijdragen aan een toename van het aantal waardevolle toepassingen van agro-industriƫle procesresiduen, te beginnen met afvalwater van palmoliefabrieken maar ook met andere residuen, over de hele wereld naarmate de beoogde technologie rijper wordt.

Publicaties