Sectie CPTE (Communicatie, Filosofie, Technologie en Onderwijs)

De sectie CPTE (Communicatie, Filosofie, Technologie en Onderwijs) onderzoekt transformaties in levenswetenschappelijke domeinen zoals landbouw, klimaat en milieu, en bevordert het maatschappelijk engagement met deze transformaties. Ze doet dit vanuit een inclusief, procesgeoriënteerd, empirisch, kritisch en reflexief perspectief.

De Sectie bestaat uit vier leerstoelgroepen: Strategische Communicatie (COM), Filosofie (PHI), Kennis, Technologie and Innovatie (KTI) en Onderwijs en Leerwetenschappen (ELS).

Het onderwijs en onderzoek op Wageningen University is voornamelijk Engelstalig. Uitgebreidere informatie vindt u op de Engelstalige pagina van de Sectie Communicatie, Filosofie, Technologie en Onderwijs.

Ga naar Section Communication, Philosophy, Technology and Education