Biologische bestrijding

Select Biocontrol-aanpak

Select Biocontrol is een stappenplan voor het toetsen van micro-organismen op hun geschiktheid als commercieel biologisch bestrijdingsmiddel tegen schimmel- en bacterieziekten en plaaginsecten bij planten.

Het grote voordeel van deze aanpak is dat experts de criteria, die bepalend zijn voor het succesvol ontwikkelen van een biologisch bestrijdingsmiddel, in een vroeg stadium beoordelen. Het gaat dan om kennis en expertise op gebied van agronomie, plantenziektenkunde, microbiologie, biotechnologie, toxicologie en productontwikkeling.

Grotere kans op werkzaam middel

Dankzij de Select Biocontrol-aanpak worden zowel de kansen op de ontwikkeling van een werkzaam middel als een succesvolle marktintroductie vergroot. Dr. Jürgen Köhl: ‘We toetsen bacteriën en schimmels in eerste instantie niet alleen op hun werkzaamheid tegen ziekteverwekkers, maar we kijken ook al naar de economisch belangrijke productie- en marketingparameters. Alleen bacteriën en schimmels die marktpotentie hebben worden in de vervolgfase gedetailleerder onderzocht. Daardoor blijven de totale ontwikkelingskosten beperkt en zijn kosten en mogelijke risico’s vooraf beter in te schatten.’

Methode Select Biocontrol

De Select Biocontrol-aanpak bestaat uit 9 stappen. Er wordt niet alleen gekeken of het organisme een bepaalde ziekte of plaag effectief bestrijdt, maar ook of ecologische kenmerken geschikt zijn, of er voldoende markt voor is en er wordt een eerste inschatting gemaakt of het product veilig is, wat de milieurisico’s zijn en of de productie- en registratiekosten acceptabel zijn.

Stappen via Select Biocontrol

Zoals blijkt uit de tabel, nemen de kosten voor het toetsen van een kandidaat toe naarmate een micro-organisme verder in het proces komt en de kans op succes groter wordt.

Door in de eerste stappen vele relevante  eigenschappen mee te nemen – naast  werkzaamheid van het micro-organisme tegen de ziekte of plaag – wordt in de laatste stappen op een juist selecteerde kandidaat geïnvesteerd.

Efficiënt en effectief

Select Biocontrol is een aanpak waarmee op een efficiënte manier gewerkt wordt aan het selecteren van de meest kansrijke micro-organismen om een ziekte of plaag te bestrijden. Deze werkwijze is daardoor ook kostenefficiënt en is snel te doorlopen.

Partners

Overigens biedt de Select Biocontrol-aanpak ook de mogelijkheid om bepaalde stappen samen met partners of opdrachtgevers uit te voeren. Elke partner of opdrachtgever brengt dan de voor die stap  noodzakelijke specifieke kennis en expertise in. Neem contact met ons op over deze mogelijkheden.

Select Biocontrol-aanpak in de praktijk

In het EU-project BIOCOMES is de Select Biocontrol-aanpak vanaf het begin toegepast bij de ontwikkeling van een biologisch bestrijdingsmiddel tegen meeldauw in granen.

Ook bij de selectie en ontwikkeling van het biologische bestrijdingsmiddel H39 tegen appelschurft is de Select BioControl-aanpak toegepast.