Nieuws

Een tomaat proeven zonder 'm kapot te maken

Gepubliceerd op
2 maart 2020

Een van de belangrijkste eigenschappen van een verse tomaat is dat hij lekker smaakt. Maar hoe kwantificeer je smaak? Vooral veredelaars zijn in die vraag geïnteresseerd. Voor het antwoord kunnen bijvoorbeeld het smaakmodel van Wageningen University & Research (WUR) of een smaakpanel worden gebruikt. De Business Unit Glastuinbouw van WUR onderzoekt of het mogelijk is met een camera de smaak op afstand in kaart te brengen.

Het project Fresh on Demand werkt aan kwaliteitsverbetering in de groente- en fruitketen, voor een betere aansluiting op de wensen van consumenten. Smaak is een belangrijke pijler. Om die te meten zijn er grofweg drie mogelijkheden: naast het smaakmodel en een smaakpanel zijn dat sensoren. Die kunnen bijvoorbeeld het brix-gehalte (de hoeveelheid opgeloste suikers) en het zuurgehalte in een tomaat meten. Probleem daarbij is dat de tomaat voor die sensoren vermalen moet worden. Zonde van de tomaat, maar vooral ook tijdrovend en arbeidsintensief.

De resultaten van twee methodes vergelijken

WUR onderzoekt of het mogelijk is om met non-destructieve sensoren de smaak van een tomaat te meten. Daarvoor worden twee methodes onderzocht: hyperspectrale camera's (die een foto maken) en spectrofotometers (die een puntmeting doen).

Scan non-destructieve methode

De resultaten van beide methodes worden vergeleken met de resultaten van destructieve sensoren (die dus vermalen tomaten meten) en die van het smaakpanel. Daaruit blijkt wat het lichtspectrum van de tomaat kan vertellen over de smaak. Die kennis kan dan worden ingevoerd in het smaakmodel van WUR om in de toekomst de smaak eenvoudig te kunnen meten.

Fresh on Demand is een publiek-private samenwerking van onder meer veredelaars, technische bedrijven, handelsbedrijven en teeltbedrijven en wordt mede gefinancierd door Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Doel van van Fresh on Demand is om groente- en fruitketens optimaal af te stemmen op consumentenwensen en -eisen zodat de groente- en fruitconsumptie toeneemt.

Lees meer: