Project

Biofit

Bio-energie is een essentiële vorm van hernieuwbare energie en leverde naar schatting 60% van de productie van hernieuwbare energie in de EU in 2017. Bio-energie blijft ook in de toekomst belangrijk; in zijn Roadmap van 2017 ziet het Internationaal Energieagentschap (IEA) een essentiele rol voor bio-energie in zijn 2DS (2°C-scenario), dat in 2060 bijna 20% van de wereldwijde cumulatieve CO2-emissiebesparingen oplevert.

Bio-energie is een complex en soms controversieel onderwerp. Er is een groeiend besef dat alleen bio-energie op een duurzame manier geleverd en gebruikt, een plaats heeft in een koolstofarme toekomst. Moderne bio-energie neemt vele vormen aan. Naast het bouwen van geheel nieuwe bio-energiecentrales, kan retrofitting - wat betekent dat een deel van een fabriek of installatie wordt vervangen door de modernste apparatuur - een goed alternatief zijn om fossiele brandstoffen te vervangen of verouderde hernieuwbare technologie te upgraden. In de EU-studie BIOFIT worden de kansen en belemmeringen voor retrofitting in kaart gebracht. Nederland is een van de casussen. Wageningen UR voert binnen dit EUproject het onderzoek onder bedrijven en consumenten uit: hoe ervaren zij retrofitting en wat betekent dit voor de implementatie ervan.

Retrofitting

BIOFIT verkent de kansen en barrières om de doelstellingen inzake duurzame energie te behalen met focus op de optie retrofitting. Dit houdt in dat wordt gekeken naar de mogelijkheden om (slechts) een deel van een fabriek of installatie te vervangen en zogenaamde outdated technologie te upgraden naar vervangende technologie om bio-energie te produceren. Er zijn beperkte kapitaalkosten mee gepaard met een korte terugverdientijd. In deze studie wordt een aantal van deze retrofitting-installaties in verschillende EU-regios geëvalueerd en er wordt verkend welke kansen en belemmeringen er liggen om dit concept ook op andere plaatsen te implementeren. Nederland is één van de landen die daarbij met name genoemd wordt en (dan ook) onderwerp van case-studie is.

Publicaties