Project

Coordination and communication

Coördinatie en communicatie, richt zich op de optimalisatie van het proces en de positionering van WMG bij WUR. En richt zich op het narratief van de WMG, via communicatie naar doelgroepen binnen en buiten WUR.

WMG is bekend bij WUR, maar nog niet bij elke onderzoeker en zeker niet bij WU. De ambitie is dat iedere onderzoeker op de hoogte is van de WMG en het belang van modelmanagement in onderzoek.

WMG is gepositioneerd als een neutrale en virtuele organisatie, als onderdeel van de KB. Dit duurt de komende twee jaar. Onze ambitie is om modelmanagement duurzaam te verankeren door een centrale modelcoördinator te installeren bij het WDCC en structureel budget te reserveren voor de activiteiten van de WMG.

Publicaties