Project

Management maatregelen onbehandelde reguliere hanen

Er is tot 1 januari 2023 uitstel verleent voor het behandelden van de achterste teen bij hanen van reguliere vleeskuikenouderdieren. Gezien de mogelijk korte termijn waarop de ingreep verboden gaat worden, is het zaak om kansrijke oplossingen toe te gaan passen om onbehandelde hanen te houden.

Er is tot 1 januari 2023 uitstel verleent voor het behandelden van de achterste teen bij hanen van reguliere vleeskuikenouderdieren. Tot nu toe is alleen aandacht besteedt aan het monitoren van koppels waarbij de effecten van het niet behandelen van het achterste kleine teentje bij hanen in beeld zijn en worden gebracht. Gezien de mogelijk korte termijn waarop de ingreep verboden gaat worden, is het zaak om kansrijke oplossingen toe te gaan passen zoals het starten met een lager percentage hanen, lagere lichtsterkte begin legperiode en aangepast verloop lichaamsgewicht. Wanneer deze maatregelen niet helpen, kunnen als noodmaatregel de nagels van de kleine teen geknipt worden (pedicure behandeling) voordat ze meer schade kunnen aanrichten bij de hennen. Daarbij worden alleen de nagels geknipt en niet het leven geraakt waardoor het geen ingreep is maar een management maatregel. Om de stress zo laag mogelijk te houden worden de dieren, indien nodig, t.z.t. in het donker behandeld. Het koppel wordt gevolgd om beschadigingen bij de hennen te monitoren. Daarnaast wordt ook de doorgroei van de nagels in de tijd gemonitord en gecontroleerd of de behandeling herhaald moet worden. Het doel van dit project is het monitoren van het effect van aangepast management op het houden van reguliere onbehandelde teentjes bij hanen. Door dit project krijgen we meer inzicht in de mogelijkheden van aangepast management om onbehandelde reguliere vleeskuikenvaderdieren te houden. De resultaten worden verwerkt in een memo en een artikel voor het pluimvee vakblad.

Publicaties