Project

Microbioom en gezondheid dier

Het microbioom in de darm van zoogdieren is van belang voor de (darm)gezondheid, en ook voor de ontwikkeling en het functioneren van het immuunsysteem. Recent onderzoek bij de mens en bij laboratoriumdieren wijst erop dat het microbioom in de darm in het bijzonder van invloed is op de immuniteit in de longen, en een rol kan spelen bij de weerstand tegen luchtweginfecties. In dit verband wordt gesproken over de gut-lung axis (darm-long as), waarmee de communicatie in twee richtingen tussen het microbioom in de darm en het microbioom en het immuunsysteem in de long wordt bedoeld. Wellicht dat deze gut-lung axis ook benut zou kunnen worden ter bevordering van de gezondheid van (vlees)kalveren.

Wellicht dat, net als bij andere diersoorten, ook bij (vlees)kalveren het microbioom in de darm functioneel is gerelateerd aan het microbioom en de immuniteit in de longen (het bestaan van de gut-lung axis). Als dit zo is dan kan kennis over deze relatie uiteindelijk de basis vormen voor het ontwikkelen van strategieën en interventies in het bijzonder via de voeding die het microbioom in de darm van kalveren in een gewenste richting zouden kunnen veranderen waardoor het weerstandsvermogen van de dieren tegen luchtweginfecties kan worden verhoogd. Voor het zover is moet eerst worden aangetoond dat de veronderstelde gut-lung axis inderdaad ook bij kalveren aanwezig is. Het onderzoek heeft tot doel om proof-of-principle te leveren voor het bestaan van functioneel relevante relaties tussen het microbioom in de darm en het microbioom en de immuniteit in de longen (de gut-lung-axis) van kalveren. Er wordt daartoe een dierproef uitgevoerd waarin bij kalveren het microbioom in de darm experimenteel wordt gemanipuleerd, waarna het effect op het microbioom en de immuniteit in de longen wordt bestudeerd.

Publicaties