Project

Teeltvoorschriften akker- en tuinbouw

Voor de teeltvoorschriften is het van belang dat deze actueel en handhaafbaar zijn en dit ook blijven. Gezien de wijzigingen in het gewasbeschermingsmiddelenpakket en nieuwe mogelijkheden van bestrijding bepalen PAV, ANK en NVWA jaarlijks welke teeltvoorschriften nadere actualisaties behoeven. Daarbij wordt met name vanuit de signalen vanuit de handhaving gekeken naar gewenste actualisaties.

Dit is een lopend BO programma. Invulling van de projecten gebeurt in nauwe samenspraak met de betrokken medewerkers van PAV, ANK en de NVWA. De geldende voorschriften hebben betrekking op ziekten en plagen in gewassen (aardappel, bieten, uien, boomkwekerijgewassen), onkruiden (knolcyperus en wilde haver), gewasbescherming (reiniging van verpakkingen) en milieu (erosie en coëxistentie). (Uitgebreid) onderzoek naar de ziekten, plagen en onkruiden waar de teeltvoorschriften betrekking op hebben, valt onder het topsectorenonderzoek.

Publicaties