Project

Crisisexpertteam milieu en drinkwater

Bij milieu-incidenten is er behoefte aan snelle advisering waarbij zoveel mogelijk wordt rekening gehouden met de verschillende facetten ten aanzien van mens, dier, milieu en voedselveiligheid. Het Crisis Expert Team milieu en drinkwater (CETmd) is een team van deskundigen van diverse instituten dat adviezen verstrekt bij zulke incidenten. Bij voorkeur zijn deze adviezen gebaseerd op een integrale afweging van de diverse deeladviezen van instituten die in bepaalde gevallen tegenstrijdig kunnen zijn.

Doelstelling

WFSR, onderdeel van Wageningen University & Research, draagt via de Expertgroep CETmd bij aan:

  • de optimalisering van de organisatie van het CETmd
  • gezamenlijke adviezen met betrekking tot risico’s als gevolg van milieu-incidenten
  • gezamenlijke adviezen met betrekking tot de mogelijke maatregelen
  • vergroten van de kennis met betrekking tot bepaalde type incidenten om toekomstige adviezen te optimaliseren

Werkwijze

Het CETmd is continu in ontwikkeling ten aanzien van haar organisatie. Zo wordt er gewerkt aan optimalisatie van de advisering en integrale website. Daarnaast wordt deelgenomen aan oefeningen en worden er bij incidenten adviezen gegeven, gericht op mogelijke gevolgen van een incident voor de agrarische producten.

WFSR verricht in een separaat project analyses in opdracht van I&M (via de MOD). Afhankelijk van de incidenten, worden een beperkt aantal additionele analyses verricht om meer inzicht te verkrijgen in de stoffen die ontstaan bij branden en een mogelijk risico kunnen vormen voor mens en dier. Daarbij wordt eventueel gebruik gemaakt van bioassays om nog onbekende contaminanten op te sporen.

Projectresultaat

Het CETmd is een deskundigenteam dat bij milieu-incidenten en branden adviezen kan leveren aan lokale overheden. Daarvoor moet de organisatie ten tijde van incidenten optimaal draaien en voorbereid zijn. Dit gebeurt via regelmatig overleg, trainingen en oefeningen. Bij incidenten worden in samenwerking met andere partners adviezen gegeven ten aanzien van de situatie. Daarnaast kunnen vanuit dit project een aantal analyses worden uitgevoerd om na te gaan of er schadelijke stoffen terecht zijn gekomen op levensmiddelen en diervoer.

Publicaties