Organisatie

Leerstoelgroep Knowledge Technology and Innovation

article_published_on_label
24 april 2012

De leerstoelgroep KTI bestudeert processen van sociaal-technische innovatie en transformatie, met speciale aandacht voor de communicatieve en sociaal-politieke dynamiek die gebruikt wordt bij de vervaardiging, uitwisseling, integratie en het gebruik van wetenschappelijke en andere kennis.