Organisatie

Leerstoelgroep Philosophy

article_published_on_label
24 april 2012

Aan Wageningen University richt filosofie zich op ethische en kennistheorethische onderwerpen die betrekking hebben op de relatie van mensen met natuur, dieren, voedsel en landbouw.