RvB statement seksueel grensoverschrijdend gedrag

De verhalen en ervaringen over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de entertainmentwereld en de onthullingen uit politiek en sport hebben ook ons geraakt, en gesprekken losgemaakt in onze organisatie. Dit kwam bovenop verontrustende cijfers van o.a. Amnesty International over aanrandingen bij studenten. Direct hierna hebben vertrouwenspersonen al de hand uitgereikt naar studenten en medewerkers, en heeft de rector magnificus in samenwerking met de burgemeester gesprekken gestart met studentenverenigingen.

WUR staat voor een veilige en respectvolle studeer- en werkomgeving, zowel fysiek als sociaal. Wij realiseren ons dat de universiteits- en onderzoekssector niet anders is dan politiek, entertainment en sport, dat seksueel grensoverschrijdend gedrag zich ook in onze WUR community  voor kan doen en niet altijd makkelijk is aan te kaarten. Ook wij kennen machtsverschillen en daarmee omstandigheden waarin het lastig kan zijn ongewenste gedrag van een ander te adresseren.

Wij tolereren op geen enkele manier seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in welke situatie dan ook. Meldingen nemen we dan ook zeer serieus: ieder geval is er vanzelfsprekend één te veel. We vragen je ook om je uit te spreken, de ander aan te spreken, en om samen een veilige werk- en studeeromgeving en -cultuur te waarborgen waarin iedereen zich uit kan spreken op het moment dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.   

Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die we in onze cultuur moeten verankeren. Dat vergt continue onze aandacht.

Louise O. Fresco, Arthur Mol en Rens Buchwaldt

Hulp en ondersteuning

Heb je te maken met seksuele intimatie of ander ongewenst gedrag? Op de intranetpagina Bemiddeling & Hulp is meer informatie te vinden over ondersteuning en hulp die WUR je kan bieden. Voor studenten is er in de MyWURtoday app een speciale topic waar je deze informatie kunt vinden.