dr. AFG (Adriaan) Antonis

dr. AFG (Adriaan) Antonis

Senior Onderzoeker, Viroloog en Account Manager herkauwers

Afgestudeerd als dierenarts aan de veterinaire faculteit in Utrecht in 1999. Werkt sinds begin 2000 bij het Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR in Lelystad als senior onderzoeker, viroloog en account manager herkauwers (schapen, geiten, kalveren en koeien). Mijn persoonlijke ambitie is een bijdrage leveren aan de transitie naar een meer duurzame veehouderij. Als onderzoeker zoek ik onderzoeksopdrachten die veehouders helpen om hun dieren meer en beter weerbaar te maken, om daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan een verbeterde diergezondheid en dierenwelzijn en het reduceren van het risico op infectie en transmissie van pottentieel pathogene micro-organismen.