ir. BC (Bas) Breman

ir. BC (Bas) Breman

Onderzoeker

Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies behoren tot de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd. In mijn werk bij Wageningen Environmental Research richt ik mij op het verkennen en vormgeven van een klimaat-adaptief en natuur-inclusief toekomstbeeld van Nederland. 
Daarbij werk ik zowel aan lange termijn toekomstbeelden als hedendaagse praktijkvoorbeelden. Ik opereer op het snijvlak van sociaal-wetenschappelijke en omgevingswetenschappelijke disciplines en vaak in samenwerking met burgers, boeren en andere belanghebbenden.
Vrij naar Winston 'we shape our environment, thereafter it shapes us'. Door gezamenlijk te werken aan een natuurinclusieve toekomst borgen we ook onze eigen kwaliteit van leven.