Terug naar profiel

Projecten - dr. B (Beatriz) Andreo Jimenez

KB Novel emerging pathogens

Dit project heeft als doelstelling de preparedness van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) te optimaliseren om nieuwe bedreigingen van infectieziekten in dierpopulaties (the unknown unknown) effectief en multidisciplinair aan te kunnen pakken (early warning, herkenning, diagnostiek, karakterisering, epidemiologie, preventie en controle).

Circular@WUR

Een transitie naar een circulaire biobased en klimaat slimme samenleving is het antwoord op veel van de maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag voor staan. Circulaire systemen zorgen voor sluitende kringlopen in het groene en het blauwe domein, op het gebied van water, nutriënten en koolstof. Daardoor wordt het verlies van hulpbronnen en de effecten van klimaatverandering tot een minimum beperkt. Zodat er een samenleving ontstaat die binnen de planetaire grenzen kan leven.