prof.dr.ir. BB (Bettina) Bock

prof.dr.ir. BB (Bettina) Bock

Persoonlijk hoogleraar

Ik houd me bezig met onderzoek naar de differentiatie van het platteland, tot uiting komend in de urbanisatie van sommige delen van het platteland en bevolkingsdaling en margalisering in andere gebieden. Wat het laatste betreft kijk ik onder ander naar de leefbaarheid van het platteland, alsmede burgerparticipatie en sociale innovatie als instrument om de kwaliteit van leven op pijl te houden en sociale voorzieningen te behouden. Daarnaast wil ik graag beter begrijpen hoe de marginalisering van gebieden samenhangt met emer algemene processen van territoriale ongelijkheid in Europea, dat wil zeggen het gegeven dat sociale ongelijkheid zich in toenemende mate ook ruimtelijk manifesteert. Ik ben ook sterk geïnteresseerd in de rol van mobiliteit en migratie, de rol die (tijdelijke) bewoners van het platteland spelen in plattelandsontwikkeling, de netwerken tussen mensen en gebieden die voortkomen uit mobilititeit en de kansen die dit biedt voor bovenregionale en transnationale samenwerking in plattelandsontwikkeling.

Daarnaast ben ik geinteresseerd in de verstedelijking van het platteland en de veranderende normen en waarden rondom agrarische productie zoals die met name tot uiting komen in discussies rondom dierhouderij en dierenwelzijn.

 

 

http://www.rso.wur.nl