ir. CLM (Chris) de Visser

ir. CLM (Chris) de Visser

Business Unit Manager

Bij Wageningen Universiteit & Research ben ik sinds februari 2020 actief als Business Unit Manager van een onderzoeksgroep waar ik nu zo'n 38 jaar werk. Deze groep werkt aan duurzame oplossingen voor open teelten. Ons uitgangspunt is de boer en het boerenbedrijf en de rol hiervan in ons voedselsysteem. De uitdagingen voor de open teelten zijn groot en daarom werken we ook met veel energie aan het bedenken, ontwikkelen en testen van oplossingen, klein en groot. We doen dit met een groep van ruim honderd onderzoekers en met proefbedrijven op verschillende llokaties in het land.