Terug naar profiel

Projecten - ir. CJH (Chris) van Kreij

Waardecreatie:

CVC wil de door WUR gecreerde waarde beter laten zien en vergroten. Dat doen we o.a. via de website https://www.wur.nl/nl/Waardecreatie-Samenwerking.htm