ir. EAM (Ellen) Beerling

ir. EAM (Ellen) Beerling

Senior onderzoeker verduurzaming teeltsystemen

Ik werk vanuit verschillende invalshoeken aan de transitie naar een circulaire en duurzame land- en tuinbouwsector. Belangrijk thema's zijn de ontwikkeling van weerbare en emissieloze teeltsystemen voor de glastuinbouw, en de impact op en rol van de glastuinbouw in haar omgeving. Centraal staat hierbij begrip voor wat mogelijk, haalbaar èn noodzakelijk is. Dus vanzelfsprekend werk ik hierin graag samen met de telers en andere relevante actoren.

Voorbeelden:

- het in kaart brengen en oplossen van knelpunten die lozingen veroorzaken zodat een water-emissieloze kasteelt nu haalbaar wordt.

- een herontwerpen van het teeltsysteem voor aardbeien tot een intrinsiek weerbare teelt zonder chemische gewasbescherming [ Groene gewasbescherming – Herontwerp aardbei: een nieuw, duurzaam en concurrerend teeltsysteem. ]

IPM Tool hupmiddel voor weerbaar telen en geïntegreerde gewasbescherming; Beerling, E. A. M. (2021); WUR.nl https://ipmtool.glastuinbouwnederland.nl/

- Waarde van Water: https://accez.nl/waarde-van-water-samen-voor-duurzaam-waterbeheer/