prof.dr.ir. GBM (Gerard) Heuvelink

prof.dr.ir. GBM (Gerard) Heuvelink

Buitengewoon Hoogleraar

Gerard Heuvelink studeerde Toegepaste Wiskunde aan de Universiteit Twente (1987) en promoveerde in 1993 aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp 'foutenvoortplanting in geografische informatiesystemen'. Hij was universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam van 1991 tot 2003, waarna hij in Wageningen bij Alterra als senior onderzoeker en bij de Wageningen Universiteit als universitair hoofddocent werd aangesteld. In 2011 zette hij zijn baan bij Alterra om in die van senior onderzoeker bij ISRIC -  World Soil Information. Gerard is deputy editor van de European Journal of Soil Science en editorial board member van nog vijf wetenschappelijke journals. In 2014 ontving hij de Richard Webster Medal van de Pedometrics Commission van de International Union of Soil Science en in 2019 de Peter Burrough medal van de International Spatial Accuracy Research Organisation.

Per 1 juni 2017 is Gerard buitengewoon hoogleraar in Pedometrics and Digital Soil Mapping. De leerstoel wordt gefinancierd door ISRIC en is geplaatst bij de leerstoelgroep Bodemgeografie en Landschap van de Wageningen Universiteit.

Het buitengewoon hoogleraarschap richt zich op de ontwikkeling en toepassing van wiskundige en statistische methoden voor onderzoek naar en modellering van ruimtelijke en temporele bodemvariatie. Digitale bodemkartering is een van de belangrijkste toepassingsgebieden omdat een gedegen kennis van bodemvariatie aan de basis staat van efficiente en nauwkeurige bodemkartering. De wetenschappelijke uitdagingen zijn de nauwkeurigheid van bodemkaarten steeds te verbeteren en kennis over bodemprocessen te integreren in kwantitatieve bodemkartering en bodemmonitoring.