dr.ir. G (Gert) van Duinkerken

dr.ir. G (Gert) van Duinkerken

Business unit manager Wageningen Livestock Research

Dr.ir. Gert van Duinkerken is Business unit manager van Wageningen Livestock Research. Tot en met 2019 was hij hoofd van de afdeling Diervoeding. Hij is mede-oprichter van het "Centrum Diervoeding" in Nederland. Van 2013 t/m 2016 was hij voorzitter van de Commissie Diervoeding van de EAAP (European Association of Animal Production), en lid van EAAP's wetenschappelijke commissie. Hij is programmaleider van de publiek-private samenwerking "Feed4Foodure", gericht op duurzame diervoeding.