prof.dr.ir. JGM (Hans-Gerd) Janssen

prof.dr.ir. JGM (Hans-Gerd) Janssen

Buitengewoon hoogleraar

Janssen is als wetenschapper Analytische Chemie werkzaam bij Unilever R&D in Wageningen en is daarnaast deeltijdhoogleraar ’Recognition-based Analytical Chemistry’ aan de WUR. Janssen behaalde zijn doctor titel aan de Technische Universiteit Eindhoven in 1991. Na een carrière aan die universiteit eerst als universitair docent en later als universitair hoofddocent trad hij in 1999 in dienst van Unilever als senior scientist compositionele analyse. In 2004 werd hij benoemd tot deeltijdhoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, waar zijn onderzoek zich richtte op de analyse van (bio)macromoleculen. In 2019 beëindigde hij zijn aanstelling aan de Universiteit van Amsterdam en aanvaarde hij een positie als deeltijdhoogleraar bij de vakgroep Organische Chemie van de WUR naast zijn aanstelling bij Unilever. Janssen was secretaris van de Werkgroep Scheidingsmethoden van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging en bestuurslid van TI-COAST, het Nederlandse publiek-private samenwerkingsverband op het gebied van de analytische chemie. Janssen is (co-)auteur van meer dan 200 peer-reviewed publicaties op een breed gebied van analytische technieken waar onder chromatografie, massaspectrometrie en gekoppelde analysesystemen. Zijn specifieke aandachtsgebied is analyse van de kwaliteit van voedingsmiddelen.

www.orc.wur.nl