dr. HJH (Hellen) Elissen

dr. HJH (Hellen) Elissen

Projectleider/onderzoeker ACRRES

Afvalwaterbehandeling (industrieel/stedelijk) / Slibbehandeling / Aquatische ecologie (focus op aquatische oligochaeten) / Aquatische wormen / Microbiele ecologie / Biobased economie / Organische reststromen / Bijproducten uit de VGI sector / Verwaarding van afvalstromen door ongewervelden (wormen/insecten) / Aquatische biomassa / Alternatieve (eiwit)ingredienten voor aquacultuur / Vermicomposteren / Compostwormen / Agri-PV / Agrivoltaics / Frass