ir. JALM (Jan) Kamp

ir. JALM (Jan) Kamp

DLO Groepshoofd

Ik heb een technische achtergrond en een grote interesse in de akkerbouw. Mijn expertise ligt dan ook vooral in het domein van de precisielandbouw. Sensoren voor de bodem, opbrengstmetingen en gewassensoren maken plaatsspecifieke behandeling van percelen en gewassen mogelijk. De infrastructuur om op basis van deze sensoren tot taakkaarten te komen (bijv. Akkerweb) wordt steeds completer en maakt de drempel voor de akkerbouwer lager. Er zijn veel mogelijkheden om de inputs van middelen te optimaliseren. Ook kunnen opbrengsten en productkwaliteit hierdoor verbeteren. Lichtere en slimmere mechanisatie (zie ook: www.smaragd-smartfarming.nl) die gebruik maakt van nieuwe technologie, ontziet de bodem en biedt kansen voor de toekomst.

De Nederlandse akkerbouw staat voor grote uitdagingen. Akkerbouwers zijn continu zoekende om hun bedrijfsvoering verder te optimaliseren. Om in deze tijden met hoge kosten en kleine marges tot een goed bedrijfsresultaat te komen, moet alles goed gaan. In feite bedrijft de Nederlandse akkerbouwer topsport. Het is inspirerend om hieraan een bijdrage te leveren, in nauwe samenwerking met de akkerbouwer.

Regionale onderzoeksprojecten, praktijknetwerken, het vertalen van precisielandbouwtoepassingen naar de praktijk: door veel interactie met de teler ontstaat een goede aansluiting bij zijn behoefte.

Cultuur en gebruikswaardeonderzoek en onderzoek aan nieuwe gewassen wordt door veel akkerbouwers als waardevol ervaren. Vanuit het team Product- en gewasinnovaties wordt hier met veel plezier aan gewerkt.