ing. JR (Jan Rinze) van der Schoot

ing. JR (Jan Rinze) van der Schoot

DLO HBO Onderzoeker

 

Bij Wageningen University & Research ben ik al ruim 30 jaar actief in projecten die voornamelijk met gras hebben te maken. Gras brengt bij bijna iedereen positieve gevoelens naar boven. Ook bij mij. Gras groeit op veel plekken. In gazons, sportvelden en recreatieterreinen. In bermen en op dijken. In grasland - liefst met koeien – en in natuurterreinen.

 

Projecten waar ik aan werk zijn het rassenonderzoek (CGO) recreatiegrassen en het CGO voedergrassen. In het CGO worden nieuwe rassen van graszaadkweekbedrijven in proeven vergeleken met bestaande rassen en beoordeeld op hun waarde per gebruiksdoel. De beste rassen worden in de Grasgids (recreatiegrassen) of de Rassenlijst (voedergrassen) vermeld. Gebruikers kunnen op basis van de getoonde waarderingen, afhankelijk van het gebruiksdoel en beheer, een keuze maken welke soorten en rassen voor hun het meest geschikt zijn.

 

Het graszaad moet ook worden geproduceerd en regelmatig werk ik samen met collega’s en het bedrijfsleven aan oplossingen om de schade door onkruiden, ziekten en/of plagen te beperken. Ook bij grasvelden en grasland lopen projecten op deze onderzoeksterreinen.

 

Binnen het team Bodem & Bemesting heb ik aan allerlei projecten gewerkt, waaronder bodemstructuur, regelbare drainage en bemesting van gewassen en bemesting op bouwplanniveau.

 

In de bodem komen veel van bovengenoemde onderwerpen bijeen en in een project als de PPS Ruwvoerproductie en bodemmanagement werk ik samen met veel anderen aan duurzame strategieën.