dr.ir. JA (Jelle) Hiemstra

dr.ir. JA (Jelle) Hiemstra

Senior Onderzoeker Bomen en Stedelijk Groen

Het functioneren en de gezondheid van bomen zijn de rode draad in mijn professionele loopbaan. Als onderzoeker van bomen en stedelijk groen heb ik bij verschillende onderdelen van Wageningen University & Research gewerkt aan uiteenlopende onderwerpen, variërend van ziekten van bomen via teelt en vermeerdering van houtige gewassen tot functies en baten van groen. De focus in mijn onderzoek lag op twee thema’s: verwelkingsziekten van bomen (Verticillium, Iepziekte en Essentaksterfte) en in de afgelopen jaren in toenemende name op functies en baten (ecosysteemdiensten) van bomen en de rol van bomen en groen bij klimaatadaptatie van de stad.

In 1987 studeerde ik cum laude af in de richting Bosteelt en Bosoecologie en begon aan een promotieonderzoek naar het zogenaamde Essensterven. Dit was het begin van een reeks projecten rondom Verticillium verwelkingsziekten, eerst aan es (Fraxinus excelsior: oorzaak en epidemiologie), later ook aan o.a. esdoorn (Acer platanoides: ontwikkeling resistente onderstammen) en olijf (Olea europaea: detectie m.b.v. Q-PCR). Meer recent kwam daar ook onderzoek naar resistentie tegen iepziekte en tegen essentaksterfte bij.

In 2003 ging ik werken bij het proefstation voor de boomkwekerij, inmiddels onderdeel van Wageningen Research. Daar ben ik me steeds meer gaan richten op functies en baten van bomen. Eerst in het gebruikswaarde onderzoek laanbomen, daarna onderzoek naar de ecosysteemdiensten (baten) van bomen in de stad en nu onderzoek naar de ontwikkeling van richtlijnen en sjablonen (voorbeelden) voor effectief groen voor klimaatadaptatie in de stad. Bij dit onderzoek wordt samengewerkt met een groot aantal partijen uit bedrijfsleven, (lokale) overheden en onderzoek in zogenaamde publiek-private samenwerkingsprojecten (PPS’en). Daarnaast wordt ook internationaal samengewerkt. Vanuit de genoemde projecten heb ik deelgenomen aan meerdere Europese projecten waarvan twee maal als coördinator en heb ik meerdere studenten en PhD’s begeleid.