ir. J (Jeroen) Kruit

ir. J (Jeroen) Kruit

DLO Onderzoeker

Als generalistisch ingestelde onderzoeker met een 'leren door doen' houding heb ik mijn onderbuikgevoel in mijn advies- en onderzoekspraktijk leren te volgen. Dit heeft geresulteerd in een groeiend veld van activiteiten, inhoud en expertise. Wat mij helpt zijn de mogelijkheden om binnen de brede Wageningse context cross-expertise samenwerking te smeden in allerlei (onderzoek) settingen en activiteiten.

Als (participerende) actie-onderzoeker richt mijn onderzoekspraktijk zich op het faciliteren, adviseren, evalueren en coachen van (beleid) professionals, grassroot-initiatieven en studenten van Wageningen Universiteit. Deze projectmatige en praktijkgerichte activiteiten zijn voor mij vaak ook weer een bron van kennis en ontwikkeling. Mijn werkveld strekt zich uit van leefbaarheidsproblemen op verschillend schaalniveau tot uitwisselen en leren in (professionele) netwerken. Deze projecten hebben allemaal te maken met schuivende rollen en verantwoordelijkheden in de veranderende samenleving.

Als landschapsarchitect van opleiding helpt de meer procesgerichte insteek mij bij het opereren in het ruimtelijk domein, waar maatschappelijke problemen zich vaak manifesteren. Leefbaarheidsproblemen die zich bijvoorbeeld voordoen in sociale tuinprojecten, projecten over eigendom en individualiteit in plattelandsgemeenschappen en impactevaluatie van burgerinitiatieven. Als WUR-coördinator voor de onderzoek agenda van de Green Deal Voedselbossen richt ik mij op het praktiseren, stimuleren, organiseren en faciliteren van samenwerking tussen universiteit, research en studenten binnen WUR als mede met praktijk-, onderwijs- en onderzoek partners buiten WUR.