dr.ir. JW (Joan) Reijs

dr.ir. JW (Joan) Reijs

Senior onderzoeker Duurzame Melkveehouderij

Als onderzoeker, projectleider en business developer ben ik betrokken bij diverse projecten op het gebied van duurzame landbouw, zowel voor bedrijven als voor overheden, van oorsprong vooral in de melkveehouderij. Centrale uitdaging in mijn werk is het ontwikkelen van toekomstgerichte landbouwsystemen waarin thema's als circulariteit, dierenwelzijn, klimaat, biodiversiteit en het verdienmodel van de ondernemer allemaal aan bod komen. In projecten draag ik met name bij aan de ontwikkeling van integrale duurzaamheidsprogramma's, duurzaamheidsmonitors en toekomstverkenningen. Klantgericht werken, scherp en nuchter analyseren en kwantitatieve onderbouwing zijn belangrijke uitgangspunten voor mij.