prof.dr. JB (Jochem) Evers

prof.dr. JB (Jochem) Evers

Hoogleraar / leerstoelhouder Crop Physiology

Het onderzoek en onderwijs van mijn groep richt zich op het begrijpen van de fysiology van individuele planten, waarbij we de fundamentele fysiologische processen opschalen van sub-plant niveau naar het niveau van het gewas, gebruik makend van een combinatie van experimenteren en modelleren.

Mijn primaire interesse gaat uit naar de interacties tussen planten in een gewas. Planten concurreren om hulpbronnen zoals licht, voedingsstoffen en water. Planten nemen elkaar ook waar via allerlei signalen, en reageren op elkaars aanwezigheid door hun groei en ontwikkeling aan te passen.

Dit soort plant-plant interacties zijn belangrijke bepalende factoren voor de productiviteit van gewassen. Alleen als de planten die het gewas vormen goed samenwerken, kunnen hulpbronnen efficiënt worden gebruikt om biomassa en opbrengst te produceren.

Binnen het domein van 'computational crop ecophysiology' proberen we deze interacties tussen planten vast te leggen in simulatiemodellen op de computer. We gebruiken deze digitale planten om te testen hoe plantinteracties resulteren in een bepaalde gewasprestatie, en hoe dit kan worden beïnvloed door het gewasbeheer te veranderen, of door het ruimtelijke patroon waarin de planten groeien te wijzigen. Digitale planten maken het zelfs mogelijk om eigenschappen van planten, of zelfs hele planten, te testen die in werkelijkheid (nog) niet bestaan.

Ik wil deze kennis gebruiken om te helpen bij de ontwikkeling van beter functionerende gewassen die efficiënt gebruik maken van hulpbronnen. Ik werk aan akker- en tuinbouwgewassen, variërend van monocultuur en gemengde systemen met granen en peulvruchten, tot tropische meerjarige boomgewassen, tot sterk beheerde kassystemen.

Om deze digitale planten te creëren, maak ik gebruik van de principes van zogenaamde 'functional-structural plant (FSP)' modellen. De essentie van FSP-modellen is de simulatie van de relatie tussen het functioneren van de plant en de plantstructuur in 3D, met een expliciete terugkoppeling tussen plantengroei en -ontwikkeling aan de ene kant en omgevingsfactoren aan de andere kant. Op deze manier kunnen de prestaties van de gewasvegetatie worden gesimuleerd, die voortkomen uit de onderliggende processen met betrekking tot de interactie tussen planten.

Ik geef les in BSc, MSc en postdoctorale cursussen op het gebied van plantenwetenschappen, gewasecologie en -fysiologie, gemengde teelten en plantmodellering.

www.twitter.com/JochemEvers

 

Links naar informatie en videos over het digitale-tweelingen project 'Virtual Tomato Crops':

https://www.npec.nl/news/wur-is-working-on-digital-twins-for-tomatoes-food-and-farming/

https://magazines.wur.nl/ko-magazine-2021/digital-twins/

https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/4838/digitale-tomaat

Foto: Sarah Vlekke