dr. JC (Justin) Tiano

dr. JC (Justin) Tiano

DLO Onderzoeker

Ik ben een expert in de invloed van verstoringen zoals bodemtrawls op benthische geochemische processen zoals carbon mineralisatie en het vrijkomen van nutriënten. Mijn huidige werk omvat het beoordelen van verschillende visbestanden in Nederlandse wateren.