dr. LSM (Luuk) Vissers

dr. LSM (Luuk) Vissers

Onderzoeker duurzame veehouderij

Ik ben werkzaam bij Wageningen Economic Research waar ik onderzoek doe naar de maatschappelijke kosten en baten van voedselproductie en de economische gevolgen van nationaal en provinciaal beleid op de landbouwsector. Mijn onderzoek focust zich op de veehouderij en de thema's milieu, klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn. 

In de periode 2017-2021 heb ik een promotieonderzoek gedaan aan de leerstoelgroep Bedrijfseconomie van Wageningen Universiteit. Tijdens mijn promotietraject voerde ik onderzoek uit over duurzame vleeskuikenhouderijstemen. Hierbij keek ik onder andere naar de relatie tussen milieu en dierenwelzijn en naar de mogelijkheden om deze systemen te verbeteren op deze aspecten, daarbij rekening houdend met het verdienvermogen van de vleeskuikenhouder.