dr. PM (Marijn) Poortvliet

dr. PM (Marijn) Poortvliet

Universitair Hoofddocent Risicocommunicatie

Ik ben een gedragsonderzoeker en doe onderzoek binnen het domein van de life sciences. Ik heb een interesse in de adoptie van (toepassingen van) duurzame technologie, met name in de context van landbouw en voedselproductie.

In mijn werk bestudeer ik problemen vanuit het individuele perspectief, dat wil zeggen dat ik kijk naar hoe mensen keuzes maken en hoe hun percepties daarin een rol spelen - met name risicopercepties.

Een risico is de kans op een negatieve uitkomst wanneer iets of iemand blootstaat en kwetsbaar is voor een gevaar (een hazard). Het is daarom zo dat gevaren pas echt betekenis krijgen doordat ze effecten hebben en interacteren met mensen en de sociale context.

Voorbeelden van projecten waar ik me mee bezig (heb gehouden) perceptie van risico's van malaria in sub-sahara Afrika, adoptie van (duurzame) garnalenteelt in Vietnam, risicoperceptie en risicocommunicatie omtrent klimaatverandering in Vietnam, de rol van percepties van boeren in veerkrachtige landbouwsystemen in de EU, duurzame productie in Chili en Nicaragua. Dit zijn diverse onderwerpen, maar de gemene deler is dat ik onderzoek welke rollen risicopercepties en risicocommunicatie spelen binnen deze problemen.