dr. MCTH (Martin) Scholten

dr. MCTH (Martin) Scholten

WUR liaison voor Europese & Regionale netwerken


Dr. Martin C. Th. Scholten is strategisch adviseur van Wageningen University & Research , verantwoordelijk voor de verbinding met Europese netwerken en met de Nederlandse regio's.

Daarnaast is hij adviseur van Aarhus University, Faculty Technical Sciences, voor (inter)nationale samenwerking op het gebied van de transitie naar een duurzaam, groen landbouw-voedselsysteem in Denemarken.

Tenslotte is hij strategisch adviseur bij het communicatie adviesbureau Imagro.

Scholten is tevens een gewaardeerd adviseur van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, waar hij bijdraagt aan de uitrol van de visie van minister Schouten: ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden – Nederland als koploper in kringlooplandbouw’; en was ook lid van het Adviescollege Stikstofproblematiek ("commissie Remkes").