dr.ir. NAC (Nina) Smits

dr.ir. NAC (Nina) Smits

Teamleider Vegetatie, Bos- en Landschapsecologie

Sinds 1998 ben ik werkzaam als vegetatie ecoloog bij (de voorlopers van) Wageningen Environmental Research met ervaring op het gebied van vegetatie- en restoratie ecologie. Vanaf 2003 ben ik betrokken bij het onderzoek naar de oorzaken van achteruitgang en mogelijkheden van herstel van de hellingschraallanden in Zuid-Limburg. Dit onderzoek is grotendeels in het kader van OBN (Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit) uitgevoerd en heeft in 2010 geleid tot mijn promotie op dit onderwerp (Restoration of nutrient-poor grasslands in Southern Limburg). Daarnaast was ik als projectleider tussen 2010 en 2014 nauw betrokken geweest bij de ecologische onderbouwing van de programmatische Aanpak Stikstof (PAS), waarbij voor alle stikstofgevoelige habitattypen en aanvullende stikstofgevoelige leefgebieden voor soorten de herstelmaatregelen zijn beschreven door ongeveer 70 ecologen. Lid van het bestuur van de International Association for Vegetation Science, van het DT Heuvelland van OBN en van de beheercommissie van Stichting het Limburgs Landschap. Sinds 2012 teamleider van het team Vegetatie, Bos- en Landschapsecologie bij Wageningen Environmental Research.