dr.ir. OLM (Olga) Haenen

dr.ir. OLM (Olga) Haenen

Hoofd Nationaal Referentielaboratorium Vis-, Schaal- en Schelpdierziekten èn voormalig Lector INVIS, gezonde en veilige insecten- en visteelt bij HAS Hogeschool

Dr. ir. O.L.M. (Olga) Haenen, Hoofd Nationaal Referentielaboratorium Vis-, Schaal- en Schelpdierziekten èn Lector INVIS: Insecten en Vis, gezond, duurzaam en veilig bij HAS Hogeschool

Olga Haenen bouwde sinds 1985 als afgestudeerd Wagenings biologe met specialisatie visteelt het Nationaal Referentielaboratorium (NRL) voor Visziekten op binnen Wageningen Bioveterinary Research (voormalig Central Veterinary Institute), deel van Wageningen UR in Lelystad. In 2000 en 2010, werden respectievelijk de NRL taken Schelp- en Schaaldierziekten toegevoegd. In 1995 promoveerde Olga Haenen in Wageningen op Anguillicola crassus, een opkomende zwemblaasworm van Europese paling. Sinds 1 januari 2018 is Olga tevens Lector INVIS: Insecten en Vis, gezond, duurzaam en veilig bij HAS Hogeschool te Den Bosch.

Activiteiten

Olga Haenen is bij WBVR hoofd van dit laboratorium en all-round expert in diagnostiek van vis-, schelpdier- en schaaldierziekten. Onderzoeksprojecten zijn gericht op paling- en karperziekten, contact zoonotische infecties, inclusief vibriose, en MALDI-TOF subtypering van vispathogene bacteriën.

 • Advisering internationale advies- en review commissies, o.a. voor de Europese Commissie, EFSA en FAO.
 • Internationale workshops, netwerken, cursussen visziekten voor studenten, dierenartsen en aquacultuur professionals.
 • 2006 - 2009 lid van de OIE Aquatic Animal Health Standards Commission in Parijs.
 • Zij publiceerde tot nu toe > 70 peer reviewed artikelen, naast > 125 artikelen in vakbladen.

BIJ HAS Hogeschool is Olga Haenen Lector INVIS. Dit betekent samenwerking tussen WBVR en HAS aangaande het stimuleren van veterinaire gezondheid van gekweekte insecten, insectenkweek op duurzame reststromen en meewerken aan het gebruik van meel van gezonde insecten in visvoer ter gedeeltelijke vervanging van vismeel en soja. Dit gebeurt door middel van educatie door HAS, veldwerk door HAS-studenten in samenwerking met insecten- en visteeltbedrijven en diervoederfabrikanten, en gezamenlijke analyse met WBVR, leidend tot uitbreiding van kennis in het multidisciplinaire netwerk.

Expertise gebieden van Olga Haenen:

 1. Visziekten, en in het bijzonder paling en cyprinide ziekten en hun diagnostiek
 2. Ziekten van siervis en laboratoriumvisjes, zoals zebravis
 3. Aangifteplichtige schaal- en schelpdierziekten
 4. Contact-zoönotische bacteria van vis
 5. Ziekten van eetbare insecten
 6. Vibriose van vis
 7. QA volgens ISO 17025
 8. (Inter)nationaal netwerken
 9. Cursussen en onderwijs geven: visziekten, ziekten van laboratoriumvisjes, ziekten van wilde vis, ziekten van siervis, ziekten en plagen van eetbare insecten.

Olga gelooft in de toegevoegde waarde van een multidisciplinaire aanpak en van netwerk activiteiten om opkomende vis- en insectenziekten te bestuderen en aan te pakken. Kennisvalorisatie en het samenbrengen van experts in projecten is een belangrijk deel van haar werk. Daarmee probeert zij de kennis over aquacultuur- en insectenziekten te helpen uitbreiden, voor professionals en wetenschappers die met aquacultuur, siervis en wilde vis en insectenkweek te maken hebben.

http://?https://nl.linkedin.com/in/ohaenen?