dr. OG (Oscar) Bos

dr. OG (Oscar) Bos

Marien ecoloog

Over mezelf

Mijn belangstelling als marien ecoloog gaat uit naar het functioneren en behoud van de wereld onder water. Als duiker weet ik hoe bijzonder de Noordzee is en als wetenschapper heb ik een beeld van hoe het systeem ongeveer werkt en welke enorme datasets en expertise we ter beschikking hebben om vragen te beantwoorden.

Bij Wageningen Marine Research werk ik als projectleider en onderzoeker vooral aan projecten die te maken hebben met het behoud en herstel van biodiversiteit op de Noordzee. Ze gaan over natuurgebieden op zee (Natura 2000, Kader Richtlijn Marien), het herstel van platte oesters in de Noordzee, en monitoring en automatische beeldherkenning van de bodemfauna. Veel van mijn werk is in opdracht van het ministerie van LNV. Internationaal ben ik actief binnen de OSPAR werkgroep POSH (Protection and conservation of species and habitats) en binnen NORA (Native Oyster Restoration Alliance).

In de afgelopen jaren heb ik me ook verdiept in beschermde gebieden in de oceanen (buiten de EEZ), marine spatial planning, exoten, zeehonden en nog veel meer, en heb ik meegedaan aan verschillend veldwerk in de Noordzee, Waddenzee en Sababank

Onderzoek naar de biodiversiteit van de Saba Bank. Elke 3 jaar vindt er een expeditie naar de Sababank plaats om de status van het rif te onderzoeken. Ik ben een van de deelnemers. Een samenvatting van voorgaand onderzoek staat in dit boekje: Bos OG, Becking LE, Meesters HWG (2016) Sababank: onderzoek 2011 -2016 (http://edepot.wur.nl/400224). Wageningen Marine Research. 

 

 

Borkumse Stenen: De Borkumse Stenen is een gebied ten noorden van Schiermonnikoog waar we de afgelopen jaren onderzoek hebben gedaan aan de bodemstructuur en de biodiversiteit. Er blijken velden met  zwerfkeien en stenen te liggen met een rijke biodiversiteit. Voor rapporten hierover: zie http://edepot.wur.nl/240319,  en http://edepot.wur.nl/313494.

STAGES

STAGE 1: Vergelijking van monitoringsmethodes onder water (ROVs, AUVs) om natuurlijke en kunstmatige riffen te inventarseren. Er worden momenteel allerlei technieken ontwikkeld om riffen te inventariseren met verschillende onderwaterdrones. In deze stage doe je onderzoek naar de stand van zaken dmv literatatuuronderzoek, gesprekken met ontwikkelaars, etc. Doel is een overzicht te maken van technische specificaties (wat kan welke drone), toepassinggebied (offshore wind, mosselbanken, etc). Ook zullen we onze eigen drone een dag testen. 

STAGE 2: assessment van Noodkromp. De noordkromp is een langlevende schelpdiersoort die wel 100 jaar oud kan worden. Voor OSPAR moeten we een assessment maken van de status van de Noordkromp in Europa. Waar komt hij voor, hoe is het met de populatie gesteld. Je haalt data uit verschillende databases, maakt kaartjes, schrijft teksten en bent in contact met onderzoekers in andere landen om de juiste date te verkrijgen. (kan alleen tussen april-augustus 2023).

STAGE 3: kosten/baten van natuurlinclusief bouwen. Je doet mee aan het project KOBINE waarin we kijken naar kosten en baten van natuurlijkinclusief bouwen. Voor een aantal kunstiffen willen we weten wat kosten (euro's) en baten (ecosysteemfuncties (kraamkamer voor vissen, schuilplaats, voedselbron), of natuurpunten, of bv CO2 vastlegging) zijn. Eerst maak je een overzicht van baten. Daarna ga je voor een casestudie omrekenen wat deze baten zijn, op basis van biodiveristeitsdata. Indien mogelijk kun je ook een of meerdere dagen meedoen aan veldwerk.