Terug naar profiel

Projecten - ir. P (Peter) Ravensbergen

Coordinator voor Internationale Seed Money Projecten en PPS-projecten binnen de Topsectoren Agri-food en Tuinbouw & Uitgangsmateriaal

Deelnemer Transitietafel Internationaal Greenports

Haalbaarheidsstudie naar AgTech Ecosystem in Kentucky (USA)

Mexico: Agrologistiek Platform