ir. P (Petra) Berkhout

ir. P (Petra) Berkhout

Onderzoeker Nederlandse land- en tuinbouw

Mevrouw Ir. Petra Berkhout (1965) is agrarisch econoom en werkt sinds februari 2001 als senior onderzoeker bij Wageningen Economic Research (WEcR, voorheen het LEI). Daarvoor is zij onder andere tien jaar bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkzaam geweest, met name op het terrein van het Europese markt- en prijsbeleid voor de landbouw.

In 2000 maakte ze de overstap naar onderzoek. Bij WEcR heeft ze diverse projecten geleid op het gebied van de Nederlandse land- en tuinbouw en evaluatie van landbouwbeleid. Ook is ze van 2003 tot 2015 eindredacteur geweest van het jaarlijkse verschijnende Landbouw-Economisch Bericht (LEB), dat een breed verklarend overzicht bood van de gang van zaken in de Nederlandse agrosector en op het Nederlandse platteland.  

In haar huidige werk ligt de focus op vraagstukken rondom de ontwikkeling van de (Nederlandse) landbouw en op voedselvoorziening.

In de periode 2010-2014 was ze lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling voor de provincie Noord-Holland. Sinds december 2018 is ze lid van de Raad van Advies van Stichting IJssellandschap.