dr. PSJ (Philip) Minderhoud

dr. PSJ (Philip) Minderhoud

Assistant Professor Bodemdaling & Relatieve Zeespiegelstijging in Deltas

Philip Minderhoud is Assistant Professor en Veni laureaat aan de Universiteit van Wageningen en onderzoeker (voormalig EU Marie Curie research fellow) aan de Universiteit van Padova, Italië. Daarnaast is hij als adviseur verbonden aan het Deltares Research Institute. Als fysisch geograaf is hij gespecialiseerd in milieuveranderingen in kustdelta's, met een primaire focus op bodemdaling en relatieve zeespiegelstijging. In zijn werk verbindt hij de gebieden geomorfologie, geologie, hydrogeologie, geomechanische techniek en remote sensing. Sinds 2014 werkt hij in de Vietnamese Mekong delta binnen het Nederlands-Vietnamese Rise and Fall project, voornamelijk gericht op de bodemdaling in de delta, waar hij vervolgens promoveerde.

Momenteel breidt zijn onderzoek zich uit naar kustdeltagebieden over de hele wereld, waarbij hij zich vooral richt op het vergroten van het fundamentele begrip van processen en drijvende krachten achter de bodemdaling in deltagebieden, en op het ontwikkelen van numerieke capaciteiten ter verbetering van ruimte-temporele beoordelingen van de huidige en projecties van toekomstige bodemdaling in deltagebieden en hoogteveranderingen in deltagebieden.

Zijn huidige onderzoeksprojecten omvatten kustdeltagebieden in Zuid-Azië (bijv. Mekong, Irrawaddy, Chao Praya delta's, de kustlijn van Noord-Java & Manila Bay gebied), West-Afrika (bijv. Nigeria, Kameroen, Ghana en de gehele West-Afrikaanse kustlijn in het kader van het ENGULF-project), Europa (bijv. Lagune van Venetië, Volturno delta) en de Mississippi delta (VS).

De onderzoeksinspanningen zijn uiteindelijk gericht op het leveren van een bijdrage aan verbeterde relatieve SLR-projecties en de ontwikkeling van effectieve beheer- en mitigatiestrategieën, gericht op het verminderen van door de mens veroorzaakte (en dus vermijdbare) bodemdaling in kustdeltagebieden in de wereld. Door zijn impactgerichte onderzoek vergroot hij het bewustzijn en creëert hij gezamenlijk onderzoek door actief samen te werken met internationale gouvernementele organisaties, beleidsmakers, de particuliere sector, kennisinstituten en NGO's om strategieën te bevorderen ter bestrijding van voortdurende bodemdaling en versnelde zeespiegelstijging.

Daarnaast is hij medeoprichter van het International Panel of Land Subsidence (www.IPLSubsidence.org), dat tot doel heeft de onderzoeksgemeenschappen op het gebied van bodemdaling wereldwijd te verenigen om relatieve zeespiegelstijging op wereldwijde schaal tegen te gaan en hedendaagse en voorspelde bodemdaling en verandering in kusthoogte correct te integreren in officiële voorspellingen van de wereldwijde zeespiegelstijging (SLR) (d.w.z. het AR7-rapport van het IPCC) om effectieve relatieve SLR-voorspellingen te leveren om overheden en beleidsmakers te informeren.

Als universitair docent is hij betrokken bij verschillende BSc- (SGL-13806 Intro to Geology Soils and Landscapes) en MSc-cursussen (HWM-33306 Coastal oceanography and delta geology, SGL-31806 Field Training Geosciences in Spain) en supervisie van individuele BSc-, MSc-scripties en stages.