dr. RJMG (Richard) Harrison

dr. RJMG (Richard) Harrison

Algemeen directeur

Dr. Harrison is algemeen directeur van de Plant Sciences Group, bestaande uit ongeveer 1400 medewerkers verdeeld over 19 leerstoelgroepen van Wageningen University en 7 Business Units binnen Wageningen Research. In Nederland is hij lid van het Topteam Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en geeft hij namens Wageningen U&R strategisch toezicht op verschillende programmaraden van grote regionale en landelijke initiatieven.
Voorheen was hij uitvoerend directeur bij NIAB (VK) met algehele verantwoordelijkheid voor NIAB's portfolio van akkerbouwgenetica, pathologie, biotechnologie, datawetenschap en gewaskarakterisering. Daarnaast leidde hij de bijdrage van NIAB aan het Crop Science Centre, de alliantie tussen de Universiteit van Cambridge en NIAB, ontworpen om de kloof tussen ontdekkingswetenschap en maatschappelijke impact te overbruggen. Deze alliantie heeft aanzienlijke filantropische steun gekregen en heeft snel haar positie in het nationale innovatielandschap gevestigd. Voorafgaand aan zijn functie in Cambridge werkte hij bij East Malling als hoofd genetica, waar hij zich specialiseerde in tuinbouwgenetica en genomica van fruitgewassen.
Dr. Harrison is gepromoveerd in de evolutionaire systeembiologie. Zijn onderzoek heeft zich altijd gericht op het snijvlak van moleculaire biologie, statistische genetica en modellering. Zijn groep heeft gewerkt aan het begrijpen van de evolutie en genetische basis van complexe eigenschappen, zoals interacties tussen planten en microben. De resultaten omvatten wetenschappelijke kennis, hulpmiddelen, technieken en producten om de duurzame ontwikkeling van de land-, tuinbouw- en voedingsindustrie te ondersteunen, met behulp van zowel veredelings- als biotechnologische oplossingen. Zijn groep was een van de eersten die technieken voor het bewerken van genen implementeerde in belangrijke tuinbouwgewassen en in schimmels die worden gebruikt voor alternatieve eiwitproductie. Door samen te werken met industriële partners hebben hij en zijn team ziekteresistentie-kenmerken geleverd aan meerdere commerciële fokprogramma's, en hebben ze nieuwe publiek-private fokprogramma's geïnitieerd die worden gefinancierd door wereldwijde partners.
Na een Nuffield-landbouwbeurs in 2018, kijkend naar de toekomst van duurzame gewasproductie, verbreedde zijn onderzoeksinteresse zich naar het ontwikkelen van benaderingen om de complexe uitdagingen aan te pakken die nodig zijn voor de overgang naar duurzame voedselsystemen. Dit omvatte het leiden van verschillende initiatieven terwijl hij bij NIAB was, zoals de ontwikkeling van multischaalmodellen voor digitale twinning van productiesystemen en de ontwikkeling van een groot multidisciplinair doctoraatsopleidingsprogramma gericht op systeembenaderingen van duurzame gewasproductie, dat kmo's, liefdadigheidsinstellingen, multinationale voedingsbedrijven en een netwerk van negen universiteiten om de volgende generatie gewaswetenschappers op te leiden.
In het Verenigd Koninkrijk was dr. Harrison lid van het UKRI-BBSRC Agri-food Strategic Advisory Panel, de KTN Plant Science-adviesraad, de NFU Net Zero Science-adviesraad en de BBSRC-pool van experts. Hij heeft bijgedragen aan meerdere overheidsoverleg, meest recentelijk op het gebied van gene editing en tuinbouw. Hij heeft een academische status gehad aan zowel de Universiteit van Reading als de Universiteit van Kent.